Các cú pháp nhắn tin SMS sử dụng trong chương trình I am Mother

1. Đăng ký mã ID tích điểm: NAMYANG DK gửi 8171

2. Nhập mã tích điểm: NAMYANG [Mã ID] [Mã dự thưởng]

Ví dụ: Mã ID tích điểm của bạn là ID123, mã dữ thưởng là XM21234567

Bạn soạn theo cú pháp sau: NAMYANG ID123 XM21234567 gửi 8171

Lưu ý:

Bạn có thể nhắn tối đa 12 mã dự thưởng trong cùng một tin nhắn (1000đ/tin nhắn).

Ví dụ: NAMYANG   ID0001  X1  X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  X9  X12

Với X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X12 là các mã dự thưởng. Lưu ý khoảng trắng giữa các mã dự thưởng.

Bạn nên kiểm tra cẩn thận mã số dự thưởng và cân nhắc số mã dự thưởng trong cùng 1 tin nhắn  để tránh nhầm lẫn dẫn đến bị khóa mã ID

3. Kiểm tra số điểm: NAMYANG DIEM gửi 8171

4. Nhận lại mã ID tích điểm: NAMYANG ID gửi 8171

5. Nhận lại mật khẩu: NAMYANG MK gửi 8171

mother NamYang text NamYang